Verbandkoerse
Amaxabiso emali-mboleko

An interesting look at mortgage rates since 1948

'n Interessante blik op verbandkoerse sedert 1948

Ukujongwa okunomdla kumaxabiso emali-mboleko ukusukela ngo-1948

Credit: Mortgage Max